Gratulujemy

uczniowi Gimnazjum Nr 2, Arkowi Wróblowi, który za osiągnięcia w roku szkolnym 2009/2010, w Zespole Szkół nr 2 otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów wybitnie uzdolnionych.

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna

Uczniowie i Pracownicy Zespołu Szkół nr 2