Historia szkoły

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918r w Brwinowie rozpoczęła działalność szkoła publiczna. Nauka odbywała się w domach prywatnych i w niewielkim budynku przy ul. Józefa Piłsudskiego. W roku 1933 Stanisław Lilpop przekazał miastu parcelę, na której wybudowano sześcioizbowy budynek, w  której siedzibę znalazła  nowopowstała Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2. Pierwszym dyrektorem został Pan Mansfeld Śmigielski.
Nasza szkoła rozpoczęła działalność 1 września 1937r i uczęszczało do niej ponad 500 uczniów. Pamiętny rok szkolny 1939/40 rozpoczął się w lokalach prywatnych, ponieważ budynek szkolny został zajęty przez Niemców. Znaczna część zajęć odbywała się na tajnych kompletach, tak uczono historii, geografii Polski. W tych trudnych latach szkołą kierował Pan Stanisław Czajkowski.
Po wyzwoleniu placówka wznowiła działalność w październiku 1945r pod kierownictwem Pana Stanisława Zymmera. Staraniem władz i rodziców uporządkowano boisko i dziedziniec, a w roku 1948 zakupiono piece, założono radio, wybudowano w ogrodzie toalety, urządzono świetlicę szkolną oraz wprowadzono dożywianie dzieci. Rok później zbudowano nową, dużą szatnię.
W roku 1951 odbudowano kuchnię i założono w szkole krany. Z inicjatywy rodziców w roku 1952 odnowiono całkowicie budynek szkolny, gromadząc jednocześnie pieniądze na jego rozbudowę. Dobudowę drugiego piętra rozpoczęto w 1954r. Podjęto także starania o utworzenie w Brwinowie Liceum Ogólnokształcącego. Zebrano fundusze na nadbudowanie jeszcze jednego piętra dla szkoły średniej, rozpoczęto też budowę sali gimnastycznej.
Nowe skrzydło budynku i salę gimnastyczną oddano do użytku 30 sierpnia 1959r., szkoła nosiła wówczas nazwę – Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego im. Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju. W 1966r. w związku z reformą szkolnictwa oddzielono szkołę podstawową od liceum. W 1980 roku szkoła podstawowa przyjęła imię Jarosława Iwaszkiewicza. Uroczystość nadania imienia połączona z wręczeniem sztandaru i poświęceniem tablicy pamiątkowej odbyła się 30 maja 1981 roku i zgromadziła znane osobistości: Panią Marię Iwaszkiewicz – Wojdowską (córkę patrona), pisarza i publicystę Lesława Bartelskiego, dyrektora Muzeum Literatury Ignacego Odrowąża-Pieniążka, aktora Wacława Kowalskiego i wielu innych znakomitych gości.

W roku 1999 zostało utworzone Gimnazjum nr 2 w Brwinowie, które od 2002r. zostało połączone ze Szkołą Podstawową nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Zespół Szkół nr 2 w Brwinowie. W 2005r. na wniosek członków Związku Żołnierzy Armii Krajowej Środowiska „BĄK” gimnazjum przejęło ich sztandar i otrzymało imię Żołnierzy Armii Krajowej. Zapoczątkowało to ścisłą współpracę naszej szkoły ze środowiskami kombatanckimi. Kluczowym  jej momentem było uhonorowanie  Gimnazjum nr 2 im Żołnierzy Armii Krajowej w Brwinowie    przez Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za  zasługi  w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu medalem „Pro Memoria”.
W związku z kolejnymi reformami 1.09.2012 r. włączono Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza do Zespołu Szkół nr 2, została także zmieniona nazwa szkoły na Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie.
W chwili obecnej składa się on ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza i Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza. W roku szkolnym 2018/2019 pożegnaliśmy ostatnie klasy wygasającego gimnazjum.

Kalendarium

1936r. – powstanie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Brwinowie

1939r. – zajęcie budynku szkoły przez hitlerowców

1956r. – utworzenie liceum ogólnokształcącego

1981r. – nadanie szkole imienia Jarosława Iwaszkiewicza

1993r. – liceum ogólnokształcące wyprowadza się do własnego budynku

1999r. – wizyta Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa

1999r. – powstaje Gimnazjum nr 2 w Brwinowie

2000r. – oddanie do użytku nowej części szkoły (sala gimnastyczna, aula, stołówka, świetlica)

2000r. – seminarium polsko – włoskie „Od Unii Europejskiej do Polski poprzez Lazio”

2001r. – Dni partnerstwa „Z ziemi włoskiej do Polski”.

2002r. – powstaje Zespół Szkół nr 2 w Brwinowie

2005r. – nadanie imienia Żołnierzy Armii Krajowej Gimnazjum Nr 2

2005r. – w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości nastąpiło przekazanie szkole historycznego sztandaru AK i nadanie Gimnazjum nr 2 imienia Żołnierzy Armii Krajowej. Po tych uroczystościach zrodziła się inicjatywa utworzenia Towarzystwa Przyjaciół Armii Krajowej, które miałoby na celu przekazanie idei AK młodemu pokoleniu.

2008r.  – od listopada uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum uczęszczają do szkoły w nowych mundurkach.

2008r. – 90 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Po oficjalnych uroczystościach: Masza św., apel poległych i odsłonięciu wystawy „Droga do Niepodległości” Uczniowie wystawili dla przybyłych gości przedstawienie „Gałązka rozmarynu”.

2008r. – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uhonorował  Gimnazjum nr 2 im. Żołnierzy Armii Krajowej medalem „Pro Memoria”

2009r. – pierwszy konkurs taneczny „Dancing school” w ramach pierwszego dnia wiosny.

2009r. – otwarcie kompleksu nowoczesnych boisk.

2010r. -. uczniowie szkół z terenu Gminy Brwinów  oddali hołd Ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem

2010r – Arkadiusz Wróbel otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów wybitnie uzdolnionych

2011r. – uroczyste obchody 75 – lecia istnienia szkoły podstawowej.

2011r. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uhonorował nauczycielkę Gimnazjum nr 2 im. Żołnierzy Armii Krajowej, Elżbietę Więch medalem „Pro Memoria”.

2011r. – piknik rodzinny, który swoja obecnością uświetnili polscy medaliści olimpijscy: Sylwia Gruchała, Kajetan Broniewski, Dariusz Goździak, Robert Sycz, Grzegorz Skrzecz.

2011r. – na terenie szkoły powstał „Gaik literacki”. Uczniowie wybrali  postacie literackie i posadzili drzewka na ich cześć.

1.09.2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej XX.200.2012 z dnia 10.02.2012 r.
włączono  Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza do
Zespołu Szkół nr 2 oraz zmieniono nazwę szkoły  na Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie.

2013r. – szkołę odwiedził „zwykły bohater”, tak o sobie mówi Pan Tadeusz Stankiewicz – uhonorowany tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

2014r. – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uhonorował nauczycielkę Gimnazjum nr 2 im. Żołnierzy Armii Krajowej, Annę Wierzchowską- Goyke medalem „Pro Memoria”

2014r. – obchody 25-lecia polskiej wolności.

2014r. – wizyta Księdza Kardynała Kazimierza Nycza.

2015r. – „Teatr na Żwirowej” – wystawiono pierwsze przedstawienie: „Antygona” Sofoklesa,

w ramach inauguracji działającego teatru w naszej szkole

2016r. – Dzień promocji szkoły. Pierwszy dzień wiosny – piknik promujący szkołę.

2017r. – Szkolny Festiwal Nauki – „Ciekawość nie istnieje bez przyczyny”. Naszą szkołę zaszczycili swoją obecnością i wykładami goście: P. Sławomir Sowa biotechnolog w Instytucie IHR, P. Tomasz Zubilewicz – meteorolog, dr inż. Jerzy Antonowicz z Politechniki Warszawskiej.

2017r. – Janina Papuzińska, prozaik, poetka, autorka bajek i wierszy dla dzieci uświetniła swoja obecnością wieczór opowieści.

2017r. – gościem naszej szkoły była Ewa Nowak, polska pisarka i publicystka.

2017r. – Dyplom Odznaki Honorowej Pamięci Krystyny Krahelskiej – Pamięci Powstania Warszawskiego 1944. Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy uchwałą nr 3/2017 przyznał Odznakę Honorową Gimnazjum nr 2 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Brwinowie za ocalenie od zapomnienia bohaterstwa żołnierzy i ludności cywilnej w Powstaniu Warszawskim.

2018r. – Bieg „Sztafeta Wolności”, polonez na 116 par – dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości.

2018r. – uroczyste obchody 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Szkołę w tym dniu zaszczycili goście:
Pan Jerzy Wysocki – zastępca burmistrza gminy Brwinów,
Pan Karol Kűhn – dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa, radny gminy Brwinów,
Pan Witold Rawski – członek Zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa,
Porucznik Stanisław Rumianek – honorowy obywatel miasta Brwinów, powstaniec warszawski, Kawaler Krzyża Walecznych,
Pan Waldemar Kruszyński – honorowy obywatel miasta Brwinów, prezes Zarządu Obwodu Warszawa Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”,
Pan Tadeusz Stankiewicz – Sprawiedliwy wśród Narodów Świata,
Gen. Ryszard Matrzak – prezes Światowej Federacji Kombatantów Polskich,
Płk. Witold Lisowski – prezes Fundacji Grobu Nieznanego Żołnierza, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata,
Ppłk. Wojciech Fabian – sekretarz Fundacji Grobu Nieznanego Żołnierza,
Ppłk. Marek Roguski – prezes Zarządu Warszawskiego Towarzystwa Strzeleckiego,
Pani Anna Sobczak – dyrektor Ośrodka Kultury w Brwinowie,
Pani Danuta Barabasz – dyrektor Biblioteki Publicznej im. W. Wernera w Brwinowie,
Pani Krystyna Nowicka – prezes Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa,
Pani Regina Radziszewska – dyrektor Zespołu Szkół im. F. Nansena w Piastowie,
Pan Bernard Malinowski – członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Warszawy,
Pan Arkadiusz Łankowski – prezes Stowarzyszenia Kawalerii Ochotniczej im. 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich.

2018r. – Szkolny Festiwal Nauki – „Wszystko jest lekcją”. Goście przedstawiali najnowsze osiągnięcia w dziedzinach, którymi się zajmują i ich fascynują, Pani dr Ałbena Grabowska – pisarka, Pani dr Beata Ziemkiewicz-Janota – dietetyk, Pan Alfred Dudek – pilot.

2019r. – ostatni rocznik gimnazjum ukończył szkołę.

2019r. – wizyta aktora i reżysera Pana Pawła Deląga.