Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Sposoby składania wniosku

Wypełnienie wniosku przez internet-online (zalecany)

Nasza strona posiada certyfikat bezpiecznego przesyłania danych SSL (dane są szyfrowane)

Wypełnienie wniosku w sposób tradycyjny i dostarczenie do sekretariatu