Struktura szkoły

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących wchodzą:

:: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza

:: Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza.

Szkoła oferuje:

  • Naukę języków obcych: angielskiego, rosyjskiego, francuskiego i niemieckiego.Dobrą atmosferę i zaangażowanie nauczycieli w sprawy uczniów
  • Wypoczynek letni i zimowy pod opieką kadry pedagogicznej szkoły
  • Rozwijanie swoich pasji w kołach zainteresowań
  • Świetnie wyposażoną halę sportową
  • Opiekę nad młodszymi uczniami w przytulnej świetlicy szkolnej
  • Bogato wyposażoną bibliotekę i czytelnię -mamy również bibliotekę multimedialną – sieć komputerów z dostępem do Internetu, z której uczniowie mogą korzystać poza lekcjami
  • Nowoczesną pracownię informatyczną
  • Opiekę pedagoga i psychologa
  • Zajęcia z logopedii dla dzieci z wadami wymowy
  • Smaczne i tanie obiady