Samorząd Uczniowski

Przewodniczący Samorządu

Juliusz Wiśniewski

Opiekunowie Samorządu
klas I – III Szkoły Podstawowej

  • Pani Dorota Sodel-Brzezinka
  • Pani Katarzyna Rumianek

Opiekunowie Samorządu
klas IV – VIII Szkoły Podstawowej 

  • Nadia Irzyk – przewodnicząca
  • Monika Smardzewska-Szuba – opiekun
  • Małgorzata Tereszczyńska – opiekun