W naszej szkole jak co roku obchodziliśmy  Święto Niepodległości.
10 listopada odbył się uroczysty apel, na który zaproszono licznych znamienitych gości. Naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością kombatanci, burmistrz Andrzej Guzik, przedstawiciel Rady Gminy, przedstawiciele Rady Rodziców.
Młodzież przygotowała wzruszającą inscenizację, były też liczne wystąpienia gości.
W tej uroczystej scenerii uczniowie klas pierwszych gimnazjum ślubowali:

„Mając w pamięci ślubowanie żołnierzy Armii Krajowej,
my uczniowie Gimnazjum Nr 2 im. Żołnierzy Armii Krajowej
ślubujemy na sztandar, który jest symbolem najwyższych wartości narodowych, swoja postawą, pracą i zachowaniem rozsławiać dobre imię szkoły – ŚLUBUJEMY
Ślubujemy czerpać wzory z postawy naszych patronów,
być nieugiętymi w pokonywaniu przeszkód,
wytrwałymi w dążeniu do celu – ŚLUBUJEMY
Kierować się miłością do drugiego człowieka,
szacunkiem i wzajemnym zrozumieniem – ŚLUBUJEMY.
Ślubujemy być patriotami,
szanować tradycje narodowe,
przyczyniać się do rozwoju naszej umiłowanej ojczyzny
Rzeczypospolitej Polskiej – ŚLUBUJEMY”

11 listopada dyrekcja, nauczyciele i uczniowie brali udział w obchodach Święta Niepodległości zorganizowanych przez władze miasta.
Obchody 92 rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęły się Mszą św.; dalsze uroczystości odbyły się pod Pomnikiem Niepodległości w Brwinowie.