UWAGA RODZICE

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ KOŃCEM ROKU SZKOLNEGO PROSIMY O PILNE UREGULOWANIE ZALEGŁOŚCI ZA PRZEBYWANIE DZIECI W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM POWYŻEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ I ZA OBIADY SZKOLNE.