Drodzy Rodzice, Opiekunowie
uprzejmie informuję, że ogólnopolska akcja strajkowa nie została odwołana. W związku z tym szkoła pozostaje zamknięta do czasu zakończenia strajku.

Jednocześnie przypominam, że egzaminy ósmoklasisty odbędą się w zaplanowanym terminie tj.:
15, 16 i 17 kwietnia 2019 r.

Bardzo proszę aby Uczniowie zdający egzaminy byli obecni w szkole o godzinie 8.30 – wejście do Szkoły od strony ulicy Żwirowej.

Jednocześnie przypominam, że na salę egzaminacyjną nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i nośników informacji elektronicznej.
Uczeń zobowiązany jest posiadać długopis czarnopiszący / pióro z czarnym atramentem, linijkę, legitymację bądź inny dokument potwierdzający tożsamość.

Z poważaniem,
Zofia Kowalczyk
Dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Brwinowie