Drodzy Rodzice, Opiekunowie
uprzejmie informuję, że ogólnopolska akcja strajkowa nie została odwołana. W związku z tym szkoła pozostaje zamknięta do czasu zakończenia strajku.
Jednocześnie przypominam, że egzaminy odbędą się w zaplanowanym terminie:
12 kwietnia 2019 r. egzamin gimnazjalny,
15, 16 i 17 kwietnia 2019 r. egzaminy ósmoklasistów.

Bardzo proszę aby Uczniowie zdający egzaminy byli obecni w szkole o godzinie 8.30 – wejście do Szkoły od strony ulicy Żwirowej.

Jednocześnie przypominam, że na salę egzaminacyjną nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i nośników informacji elektronicznej.
Uczeń zobowiązany jest posiadać długopis czarnopiszący / pióro z czarnym atramentem, legitymację bądź inny dokument potwierdzający tożsamość.

Z poważaniem,
Zofia Kowalczyk
Dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Brwinowie