Pierwsze zebranie Rady Rodziców

Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Brwinowie w roku szkolnym 2017/2018

odbędzie się 15 września 2017 r. (piątek)
o godz. 18.00 w stołówce szkolnej.