Szanowni Państwo,
W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018 zawiadamiamy o możliwości zapisania dzieci do świetlicy szkolnej klas I – III. Zapisy będą przyjmowane 4 i 5 września 2017 roku w świetlicy „26”- dla uczniów klas I i II oraz w świetlicy „przy stołówce”- dla uczniów klas III.

Regulamin wraz z Kartą Zapisu Dziecka znajdują się w zakładce „Do pobrania”. Regulamin dostępny jest również na tablicach informacyjnych oraz w salach świetlicowych.
Uprzejmie informujemy Państwa o obowiązku zapoznania każdego rodzica/opiekuna prawnego z treścią regulaminu świetlicy. Dokument zawiera informacje dotyczące funkcjonowania placówki oraz określa prawa i procedury jakie wychowawcy świetlicy mają obowiązek stosować w przypadku określonych sytuacji.
W dniu złożenia Karty Zapisu Dziecka prosimy o przyniesienie wyprawki do świetlicy szkolnej na rok 2017/2018 (ryza papieru, plastelina, chusteczki nawilżone i higieniczne, kredki/flamastry, klej w tubce/bibuła ).
Przypominamy o regularnym dokonywaniu wpłat na fundusz świetlicowy. Wysokość opłat zostaje bez zmian.

ikona_pdfKarta zapisu dziecka do świetlicy
Regulamin świetlicy