Szczęśliwej drogi już czas
mapę życia w sercu masz,
jesteś jak młody ptak ….

To już koniec, czas na bal i pożegnanie.