Oddziały przedszkolne

0a p. Maria Bazydło

0b p. Sylwia Gosiewska

0c p. Karolina Janczak – Woszczyk

0d p. Katarzyna Jankowska – Filipek

Szkoła Podstawowa

Ia p. Marzena Przydatek

Ib p. Agnieszka Horabik

Ic p. Dorota Sodel – Brzezinka

IIa p. Anna Zalewska

IIb p. Małgorzata Zarzycka

IIc p. Beata Wójcicka

IId p. Elżbieta Skrzyńska

IIIa p. Anna Jackowska

IIIb p. Anna Wiśniewska

IIIc p. Anna Błażejewska

IVa p. Katarzyna Winko – Rubio

IVb p. Monika Brudnowska

IVc p. Hanna Sadowska

Va p. Anna Wierzchowska – Goyke

Vb p. Jolanta Prusinowska

Vc p. Barbara Słupczyńska

VIa p. Beata Wiśniewska

VIb p. Jolanta Dębska

VIc p. Grażyna Kozielewska

VId p. Mirosława Misarko

Gimnazjum

IA p. Agata Adamaszek

IB p. Elżbieta Więch

IC p. Magdalena Kacała

IIA p. Magdalena Kapuścińska – Urbaniak

IIB p. Małgorzata Obsowska

IIC p. Anna Książek

IIIA p. Marta Głębocka

IIIB p. Małgorzata Sierak