LecznicaRealizując założenia „Programu profilaktyki zakażeń wirusem  brodawczaka  ludzkiego (HPV) w Gminie Brwinów na lata 2014-2018” Burmistrz Gminy Brwinów oraz  NZOZ Lecznica Rodzinna ALFA w Brwinowie zapraszają

dziewczęta urodzone w roku 2003, zamieszkałe w gminie Brwinów (zameldowane na pobyt stały i czasowy)  na szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy  (szczepionki zostaną podane w III dawkach).
Spotkania informacyjne z lekarzem odbędą się:

:: 04.2018 r. o godz. 1830 w Zespół Szkół Ogólnokształcących
:: 04.2018 r. o godz. 1830 w Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie
:: 04.2018 r. o godz. 1830 w Szkole Podstawowej w Żółwinie
:: 04.2018 r. o godz. 1830 w Szkole Podstawowej w Otrębusach

TERMINY SZCZEPIEŃ – I DAWKA

Szczepienia odbędą się w NZOZ Lecznicy Rodzinnej ALFA przy ul. Powstańców Warszawy 8 w Brwinowie
:: 04.2018 r. o godz. 1230 – 1330 dla uczennic z ZSO w Brwinowie
:: 04.2018 r. o godz. 1330 – 1430 dla uczennic z SP nr 1 w Brwinowie
:: 04.2018 r. o godz. 1515 – 17 00 dla uczennic z SP w Otrębusach,

SP w Żółwinie oraz dla dziewczynek zamieszkałych w Gminie Brwinów  ale nieuczęszczających do żadnej z ww. szkół.

Każdorazowo przed podaniem szczepionki wymagana jest pisemna zgoda rodziców. Koszt szczepienia pokrywany jest w całości z budżetu Gminy Brwinów.