Szanowni Rodzice, Uczniowie klas VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum,
w naszej szkole będzie realizowany projekt „Ścieżka edukacyjno-zawodowa”. Projekt skierowany jest do uczniów klas VII szkoły podstawowej i klas II i III gimnazjum. Celem projektu jest wpieranie uczniów w wyborze dalszej ścieżki kształcenia. W ramach projektu każda klasa będzie miała zorganizowane zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym w wymiarze po 1 godzinie w miesiącu. Zajęcia będą prowadzone przez zewnętrznych specjalistów (psycholog i doradca zawodowy). W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia rozpoczną się po feriach zimowych. Uczniowie zainteresowani wzięciem udziału w projekcie muszą dostarczyć wypełnione dokumenty: deklarację uczestnictwa oraz oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Nabór trwa do 5 stycznia 2017 r.