Drodzy Rodzice, Opiekunowie
uprzejmie informuję, że zgodnie z oficjalnym komunikatem ZNP ogólnopolska akcja strajkowa zostaje zawieszona z dniem 27 kwietnia br. Mając na uwadze powyższe informuję, że od dnia 29 kwietnia br. (poniedziałek) zajęcia dydaktyczne będą odbywały się zgodnie z planem zajęć.

Jednocześnie informuję, iż wychodząc naprzeciw potrzebom Rodziców/Opiekunów naszych najmłodszych Uczniów w dniu 26 kwietnia 2019 r. zapewniamy zajęcia opiekuńcze dla dzieci z Oddziałów Przedszkolnych w godz. 7.00 – 17.00.

Ponadto zgodnie z deklaracją nielicznej grupy nauczycieli przystępujących do pracy mamy możliwość w dniu 26 kwietnia 2019 r. zorganizowania opieki dla dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej, ale tylko dla 25 uczniów. W trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci, proszę o dokładne przeanalizowanie możliwości pozostawienia ich w domu. Tych z Państwa, którzy nie mogą pozostawić dzieci w domu proszę o przesłanie do mnie informacji – za pośrednictwem dziennika elektronicznego, zorganizujemy dla nich opiekę w godz. 7.00 – 17.00 – decyduje kolejność zgłoszeń (nie dotyczy Rodziców, którzy już taką
informację przesłali).

Istnieje również możliwość wykupienia wyżywienia dla dzieci, poprzez zgłaszanie tego faktu codziennie do godz. 9.00 u Intendentki stołówki – tel. 22 729 57 71 wew. 42.
Prosimy o zrozumienie.

Z poważaniem,
Zofia Kowalczyk
Dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Brwinowie