Serdeczne podziękowania dla nauczycieli i wychowawców oddziału przedszkolnego drogich rodziców i kochanych dzieci za udział i pomoc w zebraniu darów dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Krajowego Stowarzyszenia „Przyłącz się do nas” w Czubinie w gminie Brwinów.

Jest to ośrodek wsparcia dziennego, który realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz osobom z niepełnosprawnością intelektualną.
W dniu 6 grudnia 2018 r. Pani Aneta Fafius i Pani Beata Parol dostarczyły „świąteczną paczkę” do pracowni gospodarstwa domowego ŚDS, w której uczestnicy ośrodka przyrządzają wspólnie posiłek pod okiem terapeuty.
Uczestnicy ŚDS wraz z kadrą ośrodka w podziękowaniu przekazali nam stroiki świąteczne oraz piękną kartkę z ich podpisami.