Jak każdego roku tak i w tym uczniowie naszej szkoły wzięli udział w osiemnastej już edycji Powiatowego Konkursu Plastyczno-Literacko-Multimedialnego „Ocalić od zapomnienia”.
Jest nam niezmiernie miło pochwalić się liczną grupą laureatów w kategorii literackiej.
W grupie wiekowej 9-12 lat:
I miejsce: Ksawier Kozłowski, klasa 5b
III miejsce: Zofia Bajszczak, klasa 5b
W grupie wiekowej 13-15 lat:
I miejsce: Zofia Kondracka, klasa 8a
II miejsce: Natalia Pawłowicz, klasa 8a
III miejsce: Jakub Borkowski, klasa 8a
III miejsce: Hanna Juśkiewicz, klasa 8a
Wyróżnienie: Filip Majer, klasa 8a

Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.