Konkurs

 IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI
„SZKOŁA MOICH MARZEŃ”
POD HONOROWYM PATRONATEM
ZACHODNIPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
PATRONAT MEDIALNY: „GŁOS KOSZALIŃSKI”

REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych i klas I – III gimnazjów.
2. Uczestnicy proponują tylko jeden tekst własnej twórczości w kategorii proza lub poezja.
3. Tekst własnej twórczości należy wydrukować czcionką 12 Arial w trzech egzemplarzach (teksty pisane ręcznie nie będą rozpatrywane). Tekst proszę nagrać również na płytę CD i przesłać wraz z tekstem wydrukowanym. Proszę sprawdzić, czy tekst został nagrany.
4. Tekst pisany prozą nie powinien przekroczyć strony maszynopisu formatu A – 4 (jedna strona).
5. Wielkość tekstu poetyckiego – minimum 8 wersów, maksimum strona formatu A – 4.
6. Prace, które nie spełniają kryteriów regulaminu nie będą rozpatrywane.
7. Każda praca literacka powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została napisana, adres szkoły z kodem i telefonem, pieczątką szkoły (nie będziemy honorować prac nieopatrzonych kartą informacyjną). Karta informacyjna powinna być umieszczona na końcu pracy, ewentualnie na drugiej stronie, nie na oddzielnej kartce.
8. Decyzja jury jest ostateczna, a uczestnikom nie przysługuje prawo odwołania.
9. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi, ulegają komisyjnemu zniszczeniu po rozstrzygnięciu konkursu.
10. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi pod koniec maja lub na początku czerwca 2014 roku (uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni oraz ich opiekunowie zostaną wcześniej zawiadomieni indywidualnie).
11. Nieodebranych nagród rzeczowych nie wysyłamy pocztą.
12. Prace uczniów należy przesyłać do dnia 10 marca 2014 r. na adres:

Zespół Szkół Nr 11
im. ks. Jana Twardowskiego
ul. Jabłoniowa 23
75-679 Koszalin
tel./fax. 094-345 88 80

Nagrodzone i wyróżnione prace literackie będą opublikowane w tomiku
podsumowującym konkurs, gazetce szkolnej i w prasie regionalnej.

Serdecznie zapraszamy
Ewa Sokołowska
Magdalena Kozłowska