Uczniowie klas IV-VI postanowili przypomnieć, że życzliwość i tolerancja to cechy, które warto w sobie pielęgnować. I tak w piątek, 20 listopada, roznosili koperty pełne miłych słów. Otrzymywały je przypadkowe osoby, gdyż bycie tolerancyjnym nie pozwala na wybieranie.