W piątek,  16 października, w naszej szkole, w klasach V-VIII, odbył się Dzień Francuski. Uczniowie wraz z kilkoma nauczycielami wzięło udział w zabawie. Przyszli w strojach biało-czerwono- niebieskich.

Uczniowie wykonali  prace plastyczne przedstawiające symbole Francji. Na lekcjach języka francuskiego wysłuchali prezentacji na temat francuskich zwyczajów oraz francuskiego systemu edukacji – czyli o tym jak wygląda organizacja zajęć we francuskich szkołach podstawowych. Dzięki Rafałowi z klasy V , który uczył się kilka lat we Francji, dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy o lekcjach w tym kraju z pierwszej ręki. Odbyła się również degustacja croissantów.
 Nad całością przedsięwzięcia czuwał pan Ryszar Krzywik – nauczyciel geografii i języka francuskiego.
Wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy wzięli udział w naszym francuskim projekcie chcieliśmy bardzo gorąco podziękować.

Zespół nauczycieli języków obcych