W dniu 17 listopada 2021 r. w miejscowości Kanie będzie miał miejsce jeden z epizodów praktycznych ćwiczenia PATROL-21, w związku z czym przewiduje się wzmożony ruch służb w tej miejscowości, które będą brały czynny udział w ćwiczeniu. PONADTO ZOSTANIE URUCHOMIONY SYSTEM ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA LUDNOŚCI, TJ. ZOSTANĄ WŁĄCZONE SYRENY ALARMOWE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TERENIE NASZEJ GMINY ORAZ BĘDĄ NADAWANE KOMUNIKATY GŁOSOWE.

PRZYPOMINAMY!!!!!!!
TO SĄ TYLKO ĆWICZENIA!!!!!!
PROSZĘ NIE REAGOWAĆ!!!!!!!!