UWAGA – Rozpoczynamy rekrutację uczniów na zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Bawmy się i uczmy” – indywidualizacji  nauczania w kl. I-III. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w czwartek 25 października o godzinie 18.00. W ramach projektu dzieci będą miały możliwość uczestnictwa w nieodpłatnych zajęciach

 

– ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

– ZAJĘCIA DLA DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU

– ZAJĘCIA  USPRAWNIAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNE

– GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA DZIECI Z WADAMI POSTAWY 

– ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE I PSYCHOEDUKACYJNE

– ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA DZIECI (matematyczno-przyrodnicze)

Zapisy trwają do 27 października

 

Regulamin_ rekrutacji [pdf]

 

TU do pobrania formularz zgłoszenia dziecka do projektu [pdf]

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych [pdf]


 

Otwórz plakat w formacie pdf