IMG_7124W dniu 12 września rozpoczęły się Dni Brwinowa. W tym dniu Nasi uczniowie złożyli kwiaty w miejscach pamięci narodowej. Podczas wieczornych uroczystości z udziałem burmistrza Arkadiusza Kosińskiego wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego oraz kompania Straży Miejskiej m. st. Warszawy. Mszę w kościele celebrował proboszcz ks. Maciej Kurzawa. Po złożeniu kwiatów przez delegacje placówek oświatowych, organizacji społecznych i instytucji państwowych uczestnicy przemaszerowali na cmentarz brwinowski. Tam odbył się apel poległych. Tłumnie przybyli mieszkańcy miasta, którzy byli na uroczystej mszy św. oraz na apelu poległych. Szczególnie należy pochwalić pomysł harcerzy, którzy z zapalonymi pochodniami oddawali cześć poległym.
Waldemar Zieńko