ZNAMIĘ! ZNAM JE? – JAK CHRONIĆ SIĘ PRZED CZERNIAKIEM?

Nasza szkoła jak co roku brała udział w programie profilaktycznym dotyczącym chorób skóry.

Uczniowie klas siódmych oraz klas pierwszych i drugich LO, na lekcjach biologii zapoznali się z zasadami „ABCDE” czyli jak rozpoznać czerniaka oraz zasadami ochrony skóry. W ramach programu uczniowie obejrzeli film edukacyjny oraz rozwiązywali quiz.

Czerniak to nowotwór złośliwy skóry charakteryzujący się niezwykle dynamicznym wzrostem. Świadomość Polaków na temat zapadalności na tą chorobę jest wciąż niska.

W Polsce umieralność na czerniaka jest o 20% wyższa niż w Europie. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest późna wykrywalność oraz brak świadomości na temat profilaktyki.