Szanowni Państwo,

zgodnie Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2013.827 opłata za rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym przekraczającym realizację podstawy programowej wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty).