kluczePrzypominamy o konieczności zdania kluczy do szafek szkolnych na ręce przedstawicieli Rady Rodziców. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców oraz chcąc udostępnić dzieciom szafki od pierwszych dni września przypominamy, że istnieje możliwość przedłużenia użytkowania szafki na kolejny rok szkolny dla uczniów kontynuującym naukę w ZSO Brwinów.

Warunkiem jest podpisanie deklaracji Kluczyki DEKLARACJA Uwaga: W dokumencie są dwie deklaracje – wystarczy wypisać jedną.
Prosimy przedstawicieli klas (rodzice lub uczniowie) o zebranie deklaracji lub kluczyków (spisać listę z Imionami, Nazwiskami i numerami kluczyków). Kluczyki/deklaracje będą zbierane przy sekretariacie od wtorku 22.06 do czwartku 24.06 w godzinach 8:00 – 10:00.
Przypominamy, że szafki muszą być opróżnione na czas przerwy wakacyjnej.

Rada Rodziców