Serdeczne podziękowania dla uczniów, rodziców i nauczycieli za zaangażowanie w akcję zbiórki telefonów komórkowych. Udało nam się zebrać 107 telefonów. Zostały one przekazane firmie Greenfone. Dzięki recyklingowi jesteśmy w stanie zmniejszyć wpływ jaki telefony komórkowe wywierają na środowisko naturalne.
organizatorzy – Hanna Sadowska i Małgorzata Pełka