Informujemy, że zapisy do Świetlicy Szkolnej odbywać się będą w dniach 1,2 września. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego na patio przed świetlicą szkolną od ul. Sportowej będzie zorganizowany „Punkt zapisu”.
Kartę zapisu można również pobrać samodzielnie ze strony internetowej szkoły, wypełnić i zwrócić wychowawcy klasy lub nauczycielowi świetlicy.