W dniu 8 marca w Zespole Szkół odbyło się spotkanie i warsztaty na temat zagrożeń terrorystycznych, postępowania w razie ataku zamachowca z bronią palną, ataku nożownika i innych występujących obecnie zagrożeń. Omówione zostały procedury bezpieczeństwa w szkole oraz ewakuacja w razie ataku oraz zagrożenia bombowego. Młodzież poznała też podstawowo budowę broni, karabinka oraz pistoletu. Warsztaty przeprowadził bezinteresownie pan Paweł Moszner, oficer rezerwy, były żołnierz GROM i kontrterrorysta policji. Młodzież aktywnie uczestniczyła w warsztatach chętnie zgłaszając się do udziału w ćwiczeniach. Tematyka warsztatów wynikała z treści Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022r.