W świetle ostatnich niepokojących wydarzeń, Mazowiecki Kurator Oświaty w trosce o bezpieczeństwo, skierował listy do RODZICÓW I UCZNIÓW. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią: