Uczniowie z ZSO w Brwinowie zrealizowali kolejne zadania w ramach projektu „Z kulturą mi do twarzy”.

W ciągu ostatnich tygodni, dzieci zapoznały się z tradycją i kulturą naszych sąsiadów- Ukrainy. Wykonaliśmy również chińskie wachlarze, słuchaliśmy tradycyjnej greckiej muzyki, tworzyliśmy zabawne dzieła z origami i delektowaliśmy się „herbatką u Królowej”.

Uczniowie biorący udział w projekcie niejednokrotnie wybrali się do teatru i występowali podczas uroczystości szkolnych. Dziękujemy Wychowawcom za pomoc i wsparcie naszego projektu. Dzięki obcowaniu ze sztuką, dzieci rozwijały się nie tylko intelektualnie, ale również uwrażliwiały na prawdę, dobro i piękno czyli wartości stanowiące cel projektu.

Kolejnym działaniem, które miało na celu wzmacnianie w dzieciach poczucie dumy wynikające z bycia Polakiem było przedstawienie historii Brwinowa w postaci prezentacji multimedialnej. Wspólnie wykonaliśmy herb miasta, opowiadaliśmy o cennych zabytkach w najbliższej okolicy, a także przybliżyliśmy dzieciom sylwetkę patrona naszej szkoły oraz znanych i cenionych Polaków. Dzięki  samodzielnemu tworzeniu nowoczesnych drzew genealogicznych, uczniowie poznawali swoje korzenie i z szacunkiem wspominali najbliższych, którzy już odeszli.

W ramach projektu odbyły się także zajęcia z poznaniem zasad savoir vivre. Tworzyliśmy też kodeks dobrego zachowania poprzez ustalenie zasad panujących w naszych grupach. W ciągu „tygodnia uprzejmości” staraliśmy się obdarowywać najbliższych drobnymi upominkami, nieść pomoc czy posługiwać się zwrotami grzecznościowymi.

Brawo dla wszystkich uczestników!