Gratulujemy Agnieszce, Stasiowi i Sviatkovi otrzymania tytułu Wzorowego Świetliczka za przestrzeganie regulaminu świetlicy, realizację zadań edukacyjnych, kształtowanie nawyków kultury osobistej i rozwijanie własnych zainteresowań. Tak trzymajcie!