egzaminUczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w roku szkolnym 2014/2015 ze sprawdzianu uzyskali następujące wyniki:

– z języka polskiego – średni wynik procentowy – 80,3, który był
wyższy niż średni wynik gminy (78,2) wyższy niż średni wynik powiatu
(78,3) województwa (75,6) i kraju.
– z matematyki – średni wynik procentowy – 69, który był wyższy
niż średni wynik gminy (64,8) wyższy niż średni wynik powiatu (68,3)
województwa (63,8) i kraju.
– z języka angielskiego – średni wynik procentowy – 87,1, który
był wyższy niż średni wynik gminy (83,4) wyższy niż średni wynik powiatu
(84,8) województwa (80,4) i kraju.