Uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brwinowie w roku szkolnym 2015/2016 uzyskali bardzo dobre wyniki ze sprawdzianu w szóstej klasie.

Średni wynik dla szkoły z I części sprawdzianu wyniósł 72,3% (język polski 78,7% i matematyka 65,3%), co jest wynikiem wyższym niż średni wynik dla gminy – 66,8%, wyższy niż średni wynik dla powiatu – 69,2%. Średni wynik dla szkoły z II części sprawdzianu wyniósł 88,2% co jest wyższym wynikiem niż średni wynik dla gminy 80,3% oraz wyższy niż średni wynik powiatu 81,1%.

Do sprawdzianu przystąpiło 75 uczniów w tym:
z języka polskiego 4 uczniów uzyskało wynik 100%,
z matematyki 6 uczniów uzyskało wynik 100%,
z języka angielskiego 14 uczniów uzyskało wynik 100%.

Gratulujemy uczniom klas szóstych i nauczycielom, którzy ich przygotowali!