Zapoznaj się z wynikami konkursu Alfik Humanistyczny

Szkoła

Klasa

Imię i nazwisko

Punkty

Miejsce

w województwie

Miejsce

w kraju

% punktów możliwych do uzyskania

Nagroda

Nauczyciel prowadzący

GM

1 b

STEFAN

BATORY

108,75

87

323

P. Beata

Wiśniewska

GM

2 c

JULIA

BARBACHOWSKA

135

3

22

90

Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego

wyniku w konkursie

P. Beata

Wiśniewska

GM

2 c

ZUZANNA

BIAŁAS

117,5

63

202

78,3

Dyplom za uzyskanie dobrego

wyniku w konkursie

P. Beata

Wiśniewska

GM

2 c

MIKOŁAJ

SAHAJDAK

116,75

69

220

77,8

Dyplom za uzyskanie dobrego

wyniku w konkursie

P. Beata

Wiśniewska

GM

2 c

WITOLD WOJCIECHOWSKI

92,5

140

484

P. Beata

Wiśniewska

GM

3 a

ALEKSANDRA

GODLEWSKA

127,5

15

56

85

Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego

wyniku w konkursie

P. Agata Adamaszek

GM

3 a

JULIA

ZAPIÓRKOWSKA

125

19

70

83,3

Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego

wyniku w konkursie

P. Agata Adamaszek

GM

3 b

ZOFIA

GAŁĄZKA

118

40

134

78,6

Dyplom za uzyskanie dobrego

wyniku w konkursie

P. Agnieszka Kurządkowska

GM

3 a

KATARZYNA

SŁUPIŃSKA

108,75

78

256

P. Agata Adamaszek

GM

3 c

RADOSŁAW

GRYCZKA

88,75

140

504

P. Magdalena Kacała

SP

4 d

ADAM

KOWALCZYK

100

483

1831

P. Magdalena Kacała

SP

5 b

JAKUB

PRZYBYSZ

117,75

30

75

78,5

Dyplom za uzyskanie dobrego

wyniku w konkursie

P. Beata

Wiśniewska

SP

5 b

ADAM

GRZYBOWSKI

99,75

135

455

P. Beata

Wiśniewska

SP

5 b

DENIS

LISOVYTSKIY

97,25

168

554

P. Beata

Wiśniewska

SP

6 a

MAGDALENA BRUDNOWSKA

124,75

17

58

83,1

Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego

wyniku w konkursie

P. Magdalena Kacała

SP

6 a

MICHAŁ

MAŁCZAK

121,25

28

82

80,8

Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego

wyniku w konkursie

P. Magdalena Kacała