Informacja na temat szafek szkolnych

Osoby zainteresowane wynajmem szafki szkolnej zapraszamy na dyżur Rady Rodziców w sobotę 18.09.2021 o godz. 11-13, przed wejściem do Szkoły od ulicy Sportowej.

Liczba wolnych szafek jest ograniczona, pierwszeństwo mają osoby z dowodem wpłaty na RR (można też będzie wpłacić na miejscu). Dodatkowo trzeba wpłacić zwrotną kaucję 25 zł (na miejscu lub przynieść potwierdzenie przelewu). Na dyżur przynosimy też wydrukowany i wypełniony „Protokół przekazania szafki szkolnej” – do pobrania na stronie szkoły.

Osoby, które chcą zdać/zmienić szafkę i zapraszamy z kluczykiem. Prosimy, żeby szafka była opróżniona! Aby odzyskać kaucję, trzeba będzie przedstawić dowód wpłaty.

Osoby przedłużające najem nie muszą nic robić, przedłużamy automatycznie, a tylko
w wątpliwych przypadkach kontaktujemy się indywidualnie.

Prezydium Rady Rodziców