W środę 13 listopada w ZSO na lekcjach wychowania fizycznego nikt się nie nudził. Nauczyciele wychowania fizycznego przygotowali zajęcia sportowe integrujące wszystkich uczniów dużych i małych.
Z zadaniami sprawnościowymi zmagali się zarówno chłopcy i dziewczęta ,młodsi uczniowie szkoły podstawowej ze starszymi. Entuzjazm, zaangażowanie i dobra zabawa udzielił się wszystkim uczestnikom zajęć. Każdy ,,duży” i ,,mały” dawał z siebie wszystko. Muzyka zachęcała do ćwiczeń, ale też nie pozwalała na długi odpoczynek. Uczniowie pracowali nad swoją wydolnością, skocznością i zwinnością. Najważniejszy jest aktywny udział w lekcjach a nie wyniki- takie było  przesłanie lekcji zorganizowanych tego dnia. Buzie naszych uczniów były zmęczone, ale uśmiechnięte i radosne.

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO