Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego- październik 2018 r.

SU klas VII-VIII SP i III gim.

1. Alina Grzyb

2. Patrycja Homel

3. Adam Kowalczyk

SU klas IV-VI SP

1. Julia Matysiak

2. Oliwia Ziąbska

3. Zofia Przekop

Życzymy owocnej pracy!