Na przełomie grudnia i stycznia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w całym naszym ZSO odbył się konkurs plastyczny pt. ,,Wszyscy jesteśmy tacy sami”. Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy osób z niepełnosprawnością, kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec nich oraz burzenie barier i wzmacnianie pozytywnych więzi społecznych. Spośród wielu prac komisja wyłoniła zwycięzców, którzy otrzymali nagrody. Drobne upominki powędrowały do pozostałych uczestników. Wszystkim biorącym udział w konkursie bardzo dziękujemy za wkład i wysiłek włożony w wykonanie pięknych prac, a laureatom gratulujemy zwycięstwa.

Serdeczne podziękowania należą się Radzie Rodziców za wsparcie finansowe, dzięki któremu mogliśmy zakupić wspaniałe nagrody dla naszych uczniów.

Anna Bielicka
Joanna Lewkowicz

Laureaci konkursu: