„Woda to życie” – konkursy na komiks albo film oraz konkurs plastyczny
Woda to życie” to kolejna akcja edukacyjna w ramach projektu „Działaj dla klimatu”. W konkursach mogą wziąć udział uczniowie ze szkół z gminy Brwinów i Michałowice oraz z Sandgerdii realizujących projekt „Działaj dla klimatu”.
Projekt „Działaj dla klimatu” jest realizowany w latach 2022–2023 w szkołach w Brwinowie, Żółwinie i Otrębusach, a także w szkołach w Nowej Wsi, Michałowicach i Komorowie. Konkursy na film albo komiks, a także konkurs plastyczny są elementem trzeciej realizowanej w ramach projektu akcji edukacyjnej. Podstawowym celem akcji pod hasłem „Woda to życie” jest promowanie wśród uczniów efektywnego i oszczędnego wykorzystania dostępnej wody.
Konkurs plastyczny jest adresowany do dzieci klas „0” oraz uczniów i uczennic uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych biorących udział w projekcie. Mają oni za zadanie wykonanie pracy plastycznej zgodnie z hasłem „Woda to życie” na temat znaczenia wody dla życia na Ziemi. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 marca 2023 r.
Konkurs na film albo komiks jest przeznaczony dla uczniów klas I–IV liceów ogólnokształcących biorących udział w projekcie oraz ich rówieśników ze szkoły Sandgerdi Elementary School w Islandii. Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie pracy (filmu albo komiksu) na temat sposobów oszczędnego lub efektywnego wykorzystywania wody w życiu codziennym, a także opisanie korzyści z tego płynących. Prace można nadsyłać do 10 marca 2023 r.


Projekt „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii” korzysta z dofinansowania o wartości ponad 2,9 mln zł w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Głównym celem funduszy EOG jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii) a państwem-beneficjentem. Projekt otrzymał również dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości ponad 0,5 mln zł. Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.