UWAGA!

OSTATNIE WOLNE  MIEJSCA!

Warsztaty Umiejętności Wychowawczych – Szkoła dla Rodziców

„Jak mówić aby dzieci słuchały, jak słuchać aby dzieci mówiły”

 

Cel szkolenia (korzyści dla rodziców):

Wzrost umiejętności wychowawczych rodziców, dzięki czemu wzrasta ich sprawczość
i skuteczność wychowawcza, a więź emocjonalna w rodzinie ulega pogłębieniu

Program został opracowany i działa pod opieką merytoryczną Centrum Metodycznego Pomocy Pedagogiczno – Psychologicznej. Opiera się na koncepcji „Wychowanie bez porażek”  T. Gordona.

Liczba uczestników: do 15 osób

Osoba prowadząca: Ewa Krupińska – trener, wieloletni pracownik Specjalistycznej Poradni Rodzinnej m.st. Warszawy, od 15 lat trener Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, edukator programów profilaktycznych dla dorosłych, mama czwórki dzieci, babcia.

Program:

 1. Spotkanie wstępne: Sprawy organizacyjne, integracja. Przedstawienie ogólnej idei warsztatów. Ćwiczenia wprowadzające.
 2. Granice. Konieczność stawiania zakazów i nakazów w procesie wychowawczym.
  Zdrowe granice w relacjach z innymi. Rodzic asertywny.
 3. Uczucia. Pojęcia i definicje. Właściwości uczuć. Jak sobie z nimi radzić,

jak je wykorzystywać.

 1. Uczucia. Jak pomóc dziecku, by radziło sobie z trudnymi uczuciami.
 2. Zachęcanie do współpracy. Jak sprawić, by dziecko robiło to, co chcę by robiło.
 3. Zachęcanie do samodzielności.
 4. Karanie. Które kary uczą i wychowują, a które ranią i pozostawiają urazy emocjonalne. Karać czy nie karać.
 5. Pochwały. Jak pochwały wpływają na zachowanie i obraz samego siebie.
 6. Role w rodzinie. Szkodliwy wpływ wpisania w rolę. Jak pomóc dziecku uwolnić się od grania ról.

10. Podsumowanie.

Start: 21.10.2013 (poniedziałki), w godzinach 18:00 – 21:00 (10 spotkań)

Miejsce spotkań: Dział Wspierania Rodziny ŚOPS w Brwinowie, przy ul. Grodziskiej 31

Informacje i zapisy: tel. 22 729 63 11/e-mail: a.olejniczak@brwinow.pl

Termin zgłoszeń: do dnia 18.10.2013r.

 

Liczba miejsc ograniczona!