W świetlicy klas 1-3 w minionym tygodniu odbyły się warsztaty, podczas których uczniowie wykonywali świąteczne kartki. Nadchodzące święta są doskonałą okazją do podarowania pięknie ozdobionej pocztówki.

Radość jest tym większa, jeśli spróbujemy wykonać ją samodzielnie, własnoręcznie. Wychowawcy świetlicy zapoznali uczniów z właściwym zachowaniem względem innych i zachęcali do okazywania życzliwości poprzez składanie życzeń. Odwiedziliśmy Panią Dyrektor, Wychowawców oraz Panie Woźne wręczając samodzielnie wykonane przez dzieci przepiękne kartki z życzeniami. Nasze kartki trafiły także na kiermasz świąteczny, z którego dochód przeznaczony będzie na działalność samorządu. Zrobiliśmy również niespodziankę osobom starszym podczas wigilijnego spotkania w brwinowskiej straży. Pani Agnieszka Pytlewicz obdarowała kartkami wszystkich zaproszonych gości.