W dniach 10-16.09.2017 czwórka uczniów klas trzecich gimnazjum pod opieką p. Anny Książek wzięła udział w projekcie „I Ty zostaniesz Olimpijczykiem” organizowanym przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Przez sześć dni młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach. Przeprowadzali doświadczenia z chemii analitycznej, chemii organicznej pod kierunkiem pracowników uczelni. Wiedzę teoretyczną uzupełniali na zajęciach rachunkowych oraz podczas gier dydaktycznych. Jednym z punktów programu było zwiedzanie Muzeum Marii Składowskiej-Curie. Miniony tydzień pozwolił młodzieży poszerzyć wiedzę z zakresu chemii w sposób teoretyczny i praktyczny oraz poznać pracę na wyższej uczelni.

Scanned-image_18-09-2017-100137