Dnia 28.X. 2019r. w klasach 4c, 5e oraz 6d odbyły się bardzo ciekawe lekcje dotyczące bioróżnorodności. Lekcje w formie warsztatów przeprowadziły przedstawicielki Wydziału Ochrony Środowiska w firmie Loreal p. Anna Hiszpańska- Małek oraz p. Patrycja Bożek.
Uczniowie dowiedzieli się jak ważna jest dla nas bioróżnorodność  jak należy o nią dbać oraz jak wspomagać ekosystemy. Jak wygląda  bioróżnorodność w obrębie jednego gatunku oraz pomiędzy gatunkami w świecie roślin i zwierząt. Na podstawie zdobytych wiadomości uczniowie pracowali w grupach dopasowując organizmy do opisów. Uczniowie bardzo chętnie wypowiadali się i byli bardzo aktywni. Dzieci na codzień obserwują otoczenie  są więc świadome  wagi tematu. Duże wrażenie zrobiły informacje na temat naszych gatunków takich jak ryś, morświn, foka szara i niedźwiedź brunatny ,które znajdują się na liście zagrożonych wyginięciem.

Na zakończenie uczniowie otrzymali drobne upominki .
Hanna Sadowska