WARSZTAT DLA RODZICÓW

„Trening Skutecznego Rodzica wg Thomasa Gordona” – dla rodziców dzieci w wieku 3-6 lat

Adresaci: rodzice dzieci w wieku 3 – 6 lat (podczas szkolenia uczestniczą sami rodzice, nie zapewniamy opieki dla dzieci na ten czas)

Cel szkolenia (korzyści dla rodziców):

  • zwiększenie rozumienia powodów swoich dotychczasowych zachowań w relacji z dzieckiem;
  • zwiększenie wiedzy na temat konsekwencji stosowania klapsów i innych nie konstruktywnych metod wobec dziecka;
  • wzrost umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji u siebie i u innych;
  • poznanie sposobów radzenia sobie z własnymi  uczuciami i myślami w sytuacjach trudnych;
  • poznanie alternatywnych metod służących zachęcaniu dziecka do współpracy i wyznaczaniu mu granic;
  • ćwiczenie nowych, sprzyjających dziecku wzorców zachowań;
  • zmniejszenie poczucia bezradności i bezsilności w sytuacjach trudnych oraz wzrost poczucia kompetencji jako rodzica;
  • wsparcie i możliwość skorzystania z doświadczeń innych rodziców.

Liczba uczestników: do 15 osób

Osoby prowadzące: Marlena Trąbińska – Haduch, Aneta Kwaśny – specjaliści z Fundacji Dzieci Niczyje w Warszawie

Zakres merytoryczny szkolenia oraz forma realizacji:

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową, rozmowy na forum, ćwiczenia w grupach, wymiana osobistych doświadczeniach.

Poruszamy tematy związane z radzeniem sobie z przeżywanymi przez rodzica trudnymi emocjami (złością, bezradnością, poczuciem winy).

Ważne jest dla nas wyznaczanie granic poprzez zastosowanie konsekwencji połączonych z aktywnym słuchaniem dziecka oraz nazywanie swoich emocji i oczekiwań. Przedstawiamy konstruktywne metody i zachęcamy do  ćwiczenia nowych umiejętności.

Termin: 23-24.11.2013 (sobota i niedziela), w godzinach 9:00 – 16:00 (I i II dzień)

Miejsce spotkań: Dział Wspierania Rodziny ŚOPS w Brwinowie, przy ul. Grodziskiej 31

Informacje i zapisy: tel. 22 729 63 11/e-mail: a.olejniczak@brwinow.pl

Termin zgłoszeń: 31 października 2013r.

 

Liczba miejsc ograniczona!