Opisz jedno ze zwiedzanych przez siebie miejsc historycznych (np. miasto, miejsce pamięci, miejsce gdzie odbyło się ważne wydarzenie historyczne).

 
Zbierz informację i przedstaw je w wybranej przez siebie formie.
Forma pracy:
– reportaż,
– fotoreportaż,
– kartka z pamiętnika,
– album,
– ulotka turystyczna
Wyłącznie wersja papierowa.
Prace oddajemy do 20.09.2016r. do Pani Elżbiety Więch lub Magdaleny Kapuścińskiej – Urbaniak.