Temat: W poszukiwaniu swoich bliskich – lata wojny i okupacji 1939 – 1945.
Niejednokrotnie w czasie II wojny światowej zdarzało się, że bliskie sobie osoby były rozdzielane i nie wiedziały, gdzie znajdują się ich rodzice, dzieci, sąsiedzi itp.
Często jedyną formą poszukiwań były kartki, które zostawiano na ruinach budynków, płotach, słupach ogłoszeniowych. Opisywano w nich krótko kto i kogo szuka.

Zadanie konkursowe:
Napisz taką kartkę, dla której inspiracją będą losy osoby lub osób z Twojej rodziny albo innej postaci, o której zbierzesz informacje.

Format pracy:
• kartka max A4 jednostronnie,
• w treści muszą być informacje o tym kto i do kogo pisze oraz krótki opis losów tej osoby z czasów II wojny światowej,
• trzeba również określić, gdzie taka kartka mogłaby zawisnąć
i dlaczego w tym miejscu.

Pracę oddajemy do 27 września 2019 roku do Pani Magdaleny Kapuścińskiej – Urbaniak lub Pani Elżbiety Więch.