WakacjeDyżur wakacyjny w naszej Szkole będzie trwał w okresie od 29 czerwca do 10 lipca br. w godz. 7.00 – 17.30. Do 12 czerwca br. prosimy o dostarczenie do sekretariatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących podpisanych umów na przebywanie dziecka w oddziale przedszkolnym.

Do 12 czerwca br. musi zostać uiszczona wpłata za przebywanie dziecka w oddziale przedszkolnym bądź przedstawione pokwitowanie dokonania wpłaty przelewowej.
Podczas trwania dyżuru będzie można skorzystać z wyżywienia (obiad i podwieczorek). Deklarację na wyżywienie składamy do 12 czerwca br. w sekretariacie szkoły.
Cena 6 zł (1,5 zł zupa, 3 zł II danie, 1,5 zł podwieczorek).
Wpłaty za wyżywienie dokonujemy tylko gotówką do 22 czerwca br. w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
Śniadanie dzieci przynoszą ze sobą.

Rodzic, który chce aby jego dziecko przebywało na dyżurze wakacyjnym w pozostałych placówkach na terenie Gminy proszony jest o zgłoszenie tej informacji do dnia 9 czerwca br. do wychowawcy grupy.
Szczegóły dotyczące podpisania umowy, opłaty za pobyt w oddziale przedszkolnym i/lub przedszkolu, opłaty za wyżywienie itp. mogą Państwo uzyskać w Sekretariatach poszczególnych placówek.

ikona-wordUmowa – wakacje

Karta zgłoszenia na obiady – dyżur wakacyjny