Praktykowane od lat wydarzenie Otwarte Ogrody na stałe wpisało się w krajobraz kulturalny Brwinowa. W tym roku od Stowarzyszenia S.A.R.N.A. otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w tej imprezie. Nasi uczniowie, w charakterze modelek i modeli przedstawili swoją wizję mody z lat 50 do 80. Prezentację poprzedziły wielogodzinne spotkania, na których komponowaliśmy stylizacje, a adepci modelingu uczyli się prawidłowego poruszania się po wybiegu pod okiem profesjonalnej modelki.

W zmaganiach z zawiłościami już historycznej dla uczniów mody, dzielnie wspierały nas członkinie S.A.R.N.y dzieląc się swoimi doświadczeniami i strojami.
Ale warto było ! 12 czerwca pokaz w Parku Miejskim zgromadził wielu widzów, którzy oklaskami nagradzali brawurowy występ naszych uczniów (zapraszam do galerii zdjęć).
Udział młodzieży w Otwartych Ogrodach doskonale wpisuje się w prowadzone w Zespole doradztwo zawodowe. Tego typu imprezy, kiedy młodzież ma okazję do publicznej prezentacji swoich talentów, są bezcenne w budowaniu poczucia własnej wartości. Jest ona bowiem kapitałem, który ma szanse zaprocentować rozbudzeniem ciekawości świata, potrzebą poznania rzeczywistych, często ukrytych talentów. Stąd już prosta droga do świadomego kształtowania własnej ścieżki kariery, która jest niezbędnym elementem życia szczęśliwego, spełnionego człowieka.
Kochani ! Stoimy na progu wakacji. Jest to świetny czas na zaprzyjaźnienie się z samym sobą. Czas bez obowiązków szkolnych niech otworzy przestrzeń do poznania własnych talentów i predyspozycji. Ale tym talentom trzeba dać szanse. Starajcie się być w różnych miejscach, poznawajcie i uważnie obserwujcie różnych ludzi i słuchajcie tego, co mówią szukając inspiracji dla siebie. W każdej sytuacji jednak zachowujcie czujność – przede wszystkim własne bezpieczeństwo !
A może warto podjąć wysiłek pierwszej pracy?
Z życzeniami owocnych w nowe doświadczenia wakacji – Jolanta Marzec (nauczyciel ZSO – doradca zawodowy)